บริการของเรา

1. ส่งมอบผลลัพธ์การสรรหาที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา

เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานที่มุ่งมั่นค้นหาผู้สมัครระดับสูงสำหรับงานผู้บริหาร ระดับกลางถึงระดับสูง เราให้บริการให้คำปรึกษาอย่างแท้จริง ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมของเราและเครือข่ายของลูกค้าและผู้สมัครที่เราได้สั่งสมมา เราสร้างคุณค่าที่แท้จริงที่ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและผู้คนด้วยการสร้างความสัมพันธ์กับชุดข้อมูลของเรา

2. ขอบเขตหลักของความรู้และประสบการณ์ของเรา

สรรหาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องมากที่สุดในอุตสาหกรรมสำหรับคนทำงานโดยเราให้การปรึกษา ความเข้าใจเชิงลึกและกระบวนการที่มีอิทธิพลต่อผู้สมัครที่มีศักยภาพที่ไม่เหมือนใคร

 • Manufacturing & Production
 • Supply Chain
 • Production Planning & Controlling
 • Materials Warehouse
 • Quality Assurance / Quality Control
 • Logistic & Distribution
 • Engineering
 • Import & Export
 • Civil & Structural Engineering
 • Sourcing & Procurement
 • Mechanical Engineering
 • Purchasing & buying
 • Electrical & Instrumental Engineering
 • Business Transformation
 • Maintenance Engineering
 • Accountancy & Finance
 • Process & Industrial Engineering
 • Human Resources
 • Utilities & Wastewater Treatment
 • Sales & Marketing
 • Project Engineering
 • Information Technology
 • Safety / SHE / EHS / Environment
 • Legal & Compliance
 • Facilities & Infrastructural Service
 • Packaging & Design
 • 3. บริการรับจ้างเหมาแรงงานรับเหมา พนักงานชั่วคราว รวมถึงพนักงานรายวัน

  บริการการสรรหาบุคลากรและการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามาทำงานในองค์กร เป็นการนำเสนอรูปแบบของการบริการรับจ้างเหมาแรงงานบริการ การจ้างเป็นพนักงานรับเหมา พนักงานชั่วคราว หรือจะเป็นพนักงานรายวัน เป็นต้น โดยจำเป็นต้องอาศัยทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นพิเศษโดยเฉพาะ เพื่อเข้ามาช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ และสามารถควบคุมกำลังการผลิตได้ การจ้างพนักงานแบบ Sub-Contractor จึงเป็นการจ้างงานที่อาจจะมาเติมเต็มการทำงานขององค์กรเพื่อให้ออกมามีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น

  4. บริการรับเหมาช่วงและจ้างงานภายนอก

  การมอบหมายงานระยะสั้นชั่วคราว (รายวันหรือรายสัปดาห์) ในการผลิต คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า การค้าปลีก และสำนักงาน โดยบริการรับเหมาแบบประจำ / บริการแรงงานระยะสั้น / บริการแรงงานระยะยาว / บริการจัดหาพนักงานรายวัน / บริการจัดหาพนักงานรายเดือน เป็นนายจ้างโดยบริการคัดกรองผู้รับเหมาก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นพนักงานประจำ การจัดหาพนักงานประจำช่วยให้ธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงในการจ้างพนักงานใหม่

  • Manufacturing Labor Service in the Factory
  • Professional Skilled & Unskilled Labor Service
  • Warehouse & Forklift-Driver Labor Service
  • Specialized Labor Service

  5. การฝึกอบรมและเวิร์คช็อป

  5.1 พัฒนาด้านทักษะและการเติบโตในสายงานอาชีพ

  • จัดเวิร์คช็อปที่เน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน เช่น ความเป็นผู้นำ การสื่อสาร การบริหารเวลา และการแก้ปัญหา
  • จัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทักษะด้านอารมณ์ เช่น ความฉลาดทางอารมณ์ การแก้ไขข้อขัดแย้ง การทำงานเป็นทีม และการปรับตัว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในสายอาชีพ
  • จัดเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการเขียนเรซูเม่ การเตรียมการสัมภาษณ์ และกลยุทธ์การหางานเพื่อช่วยให้บุคคลต่างๆ นำทางเส้นทางอาชีพของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เสนอโปรแกรมการฝึกสอนด้านอาชีพและการให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและบรรลุเป้าหมายทางอาชีพของตน
  • เสนอเซสชันการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะเฉพาะอุตสาหกรรม เช่น ทักษะสำคัญที่จำเป็นในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เทคนิคการทำงานดิจิทัลในงานบุคคล ความเชี่ยวชาญด้านแรงงานสัมพันธ์และกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล
  • การพูดในที่สาธารณะ ทักษะการนำเสนอ และการสร้างเครือข่ายเพื่อเพิ่มความมั่นใจในวิชาชีพโดยรวม
  • พัฒนาเวิร์กช็อปที่เน้นการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงาน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น อคติโดยไม่รู้ตัว ความสามารถทางวัฒนธรรม และความเป็นผู้นำที่ครอบคลุม
  • จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สร้างนโยบายและแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมซึ่งส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน

  5.2 พัฒนาด้านการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ

  • เสนอเวิร์กช็อปสำหรับผู้จัดการใหม่และมีประสบการณ์ในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการประสิทธิภาพ การสร้างทีม การแก้ไขข้อขัดแย้ง และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
  • จัดทำโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำเพื่อปลูกฝังและเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำในอนาคตภายในองค์กร
  • จัดเวิร์คช็อปเกี่ยวกับการเติบโตส่วนบุคคล เช่น การมีสติ การจัดการความเครียด ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และการดูแลตนเอง
  • เสนอเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมาย เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเทคนิคการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลส่วนบุคคล
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์แนวโน้ม และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลอัปเดตและแข่งขันในสาขาของตน